het bedrijf - fotoalbum - trappenasiel - in de pers - fotoblog - contact

 

Restauratie, reconstructie 16de-eeuwse spiltrap

 

Deze gereconstrueerde spiltrap staat in een laat 16de-eeuws pand aan de Turfkade in Goes. Van de oorspronkelijke spiltrap was alleen het gedeelte naar de zolder nog aanwezig.

 

 

De treden en de spil zijn identiek aan die van de oude, nog bestaande trap. In de 16de- en 17de-eeuw was het gebruikelijk om de dikke treden met stevige pen-gat-verbindingen in de spil te bevestigen.

 

 

Het traphek met houtsnijwerk en de leuningen zijn gekopieerd van een trap uit de zelfde periode in Amersfoort.

 

 

Een vergelijkbare renaissance voluut zit ook aan de sleutelstukken onder de balken in het pand (zie bovenste foto).

 

 

Van de oorspronkelijke trap uit de 16de eeuw waren nog tien treden over. De rest is in de vorige eeuw vervangen door een rechte trap. De 5,5 meter lange nieuwe spil sluit nu weer naadloos aan op de oude.

 

 

Bij de restauratie van de oude spiltrap is alleen het verdwenen hout aangeheeld. Hierdoor is karakter van de 400 jaar oude trap behouden gebleven. Als de verf aan de onderkant van de trap verwijderd is, kan het nieuwe hout op kleur worden gebracht.

 

 

Al het gebruikte eikenhout komt van het eigen landgoed in zuid-Frankrijk van de opdrachtgever. Chambre d'hote en camping: Domaine de Laguneaussan

 

 

De 20ste-eeuwse rechte trap kon versmald worden en heeft tijdens de opbouw gediend als nood-trap voor de bewoners van de zolderverdieping.

 

terug naar fotoalbum