het bedrijf - fotoalbum - trappenasiel - in de pers - fotoblog - contact

 

Restauratie, reconstructie 17de eeuwse spiltrap

 

Dordrecht.

Restauratie 16de eeuwse eiken spiltrap.

Na vele wijzigingen van deze trap waren er van de dunne oorspronkelijke stootborden nog maar vier over. Het trapbeschot langs de zijden was inmiddels vervangen door multiplex.

Voor.

Na.

 

Doordat ook de draai van de treden plaatselijk was gewijzigd, was de trap totaal onbeloopbaar geworden. Met veel knip en plakwerk was het mogelijk de oude loop te herstellen. De nieuwe stootborden passen nu weer in de daarvoor bestemde groeven en de trap loopt weer voortreffelijk.

 

Het onderste gedeelte van de trap ontbrak. Het is bijgemaakt met hergebruikt hout. Opvallend zijn de grote houtmaten. De treden zijn 6 cm dik en de 16-hoekige spil 19cm.

terug naar fotoalbum